Керiвництво Державна наукова установа

Про штатні нормативи та типові штати закладів охорони здоров я

 

Алла Головко,
експерт газети «Бухгалтерія: бюджет»

(коментар до наказу МОЗ «Про затвердження Примірних штатних нормативів центру первинної медичної (медико-санітарної) допомоги та його структурних підрозділів» від 21.08.2014 р. № 585; документ див. на с. 5)

Реформа медобслуговування, що припускає впровадження трьох рівнів надання меддопомоги, йде пов­ним ходом. З усіх боків її випробували чотири пілотних регіони (Вінницька, Дніпропетровська, Донецька області та м. Київ), а з віднедавна підключилися й інші регіони країни. І вже не за горами той день, коли запрацюють ст. 35355 Закону України «Основи законодавства України про охорону здоров’я» від 19.11.1992 р. № 2801-XII, що визначають основні принципи надання первинної, вторинної (високоспеціалізованої), третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги. Відбудеться це 01.01.2015 р.

До цієї дати МОЗ приготувало для центрів первинної медичної (медико-санітарної) допомоги (далі — центр ПМСД) сюрприз у вигляді нових Примірних штатних нормативів центру первинної медичної (медико-санітарної) допомоги та його структурних підрозділів,затверджених наказом, що коментується (далі — Примірні штати). Відповідно з 01.01.2015 р. чинні на даний момент Примірні штатні нормативи центру первинної медичної (медико-санітарної) допомоги, затверджені наказом МОЗ від 23.02.2012 р. № 129, втратять чинність.

Далі вкажемо, на чому треба зосередити увагу, вивчаючи нові вимоги до складання штатних розписів центру ПМСД.

Примірні штати — рекомендація Документ, що коментується, як і його попередник, має рекомендаційний характер. Що це означає? Відповімо: дотримуватися положень Примірних штатів, затверджених профільним Міністерством, безумовно, потрібно (хоча б взяти їх за орієнтир). Але чітко виконувати їхні норми не потрібно.

У зв’язку з цим підкреслимо: при визначенні переліку та кількості посад, які можуть бути затверджені у штатному розписі центру ПМСД, враховують конк­ретні умови роботи закладу та наявний фонд оплати праці. Тому керівник центру ПМСД має право не вводити в штатний розпис ту чи іншу посаду, запропоновану Міністерством охорони здоров’я, якщо вона не потрібна закладу. Або ж навпаки (якщо дійсно в цьому є потреба):

  • включити посаду, не передбачену Примірними штатами (працівники діагностичних кабінетів, оператори газової котельні, опалювачі, оператори комп’ютерного набору, інженери метрології, інші посади);
  • змінити штати окремих структурних підрозділів.

Такі дії обов’язково узгоджують з головним розпорядником та наявним фондом оплати праці, доведеним лімітними довідками на відповідний період.

При цьому МОЗ рекомендує: чисельність адміністративно-управлінського і допоміжного персоналу не повинна перевищувати 20 % від загальної штатної чисельності працівників центру ПМСД.

Нові посади Підкреслимо: номенклатура посад, яку може мати центр ПМСД, значно розширена. При цьому поповнення в рядах працівників спостерігаємо у всіх структурних підрозділах, за винятком медпункту (ФАП, ФП). Ось деякі з них.

1. Заступник головного лікаря. Керівнику центру ПМСД «подарували» двох нових заступників: з охорони дитинства та материнства та з економічних питань.

2. Провізор клінічний (фармацевт). Таку посаду вводять при обслуговуванні 100 і більше тисяч населення, в інших випадках — 0,5 посади. Зазначимо, що Примірними штатами посада провізора клінічного віднесена до керівного складу центру ПМСД. Разом з тим, як у Класифікаторі професій ДК 003:2010, затвердженому наказом Держспоживстандарту від 28.07.2010 р. № 327 (далі — Класифікатор професій), так і в Довіднику кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 78 «Охорона здоров’я», затвердженому наказом МОЗ від 29.03.2002 р. № 117, такий працівник числиться професіоналом в області фармації (код — 2224.2). Тому потрібно уточнити, в якому саме форматі бачить його МОЗ.

3. Лікар-статистик. Тепер інформаційно-аналітичний кабінет центру ПМСД повинен мати не менше однієї посади лікаря-статистика.

Зазначимо: посада інженера-програміста такого кабінету не скасована, просто Примірними штатами вона віднесена до адмінперсоналу центру ПМСД.

4. Заступник головного бухгалтера. Кількість штатних одиниць такої посади залежить від чисельності фахівців бухгалтерії. Так, якщо у підпорядкуванні головбуха від 4 до 10 фахівців, вводять одну посаду заступника, якщо ж більше 10 посад — вводять дві посади заступника головного бухгалтера.

При підрахунку фахівців бухгалтерії не враховують посаду касира, оскільки він належить до технічних службовців. А ось що стосується економіста, питання не настільки однозначне. Справа в тому, що такий працівник належить до професіоналів і формально під визначення «фахівця бухгалтерії» не потрапляє. Тому таке питання краще уточнити у МОЗ.

5. Касир. Якщо чисельність працівників центру ПМСД становить до 150 осіб, то вводять 0,5 штатної одиниці посади касира. Якщо працівників більше, то кількість касирів визначають за Типовими штатними нормативами персоналу централізованих бухгалтерій при бюджетних закладах охорони здоров’я, наведеними у додатку 45 до наказу МОЗ від 23.02.2000 р. № 33 (залежно від показників цього закладу).

6. Старша медсестра. Таку посаду вводять в амбулаторії за наявності 6 і більше посад сестер медичних. Нагадаємо, що посада старшої медсестри не є керівною, оскільки утворена із застосуванням похідного слова «старша» до посади «сестра медична»(додаток В до Класифікатора професій). Згідно з п.п. 2.2.10 Умов оплати праці працівників охорони здоров’я, затверджених спільним наказом Мінпраці та МОЗ від 05.10.2005 р. № 308/519, старшим медсестрам посадові оклади визначають виходячи з тарифних розрядів посад фахівців відповідної кваліфікації, з урахуванням підвищення на 10 %.

7. Сторож. Норматив такий: 3,5 посади на центр ПМСД і 3,5 на відокремлену амбулаторію. Ще одне питання, яке слід адресувати МОЗ, пов’язане з такими працівниками. Так, для цілодобової охорони потрібно щонайменше 4–4,5 штатні одиниці посади сторожа. Тому, що хотіло сказати профільне Міністерство таким нормативом, поки що не зрозуміло (можливо, сторожі повинні чергувати не цілодобово або ж цілодобово, але працювати понаднормово).

Із якими посадами прощаємося Типовими штатами не передбачені посади столяра і техніка об’єднаних служб з обслуговування та поточного ремонту інженерних комунікацій. Тому формально підстав для введення таких посад немає.

Старі посади — новий порядок введення Типовими штатами кардинально змінено порядок введення практично всіх посад, який був встановлений його попередником. Перераховувати всі посади не будемо, зазначимо лише кілька прикладів. Так, посаду:

  • молодшої медсестри (санітарки-прибиральниці) раніше вводили виходячи з нормативу площі, що прибирається (як в амбулаторії, так і в медпункті). Зараз конкретне число посад молодшої медсестри амбулаторії визначають залежно від кількості лікарів, а в медпункті — від населення, що обслуговується.
  • медсестри загальної практики — сімейної медицини амбулаторії раніше вводили залежно від кількості жителів (дорослих і дітей). Зараз норматив такий: дві посади медсестри на одну посаду лікаря, причому незалежно від місцевості, в якій розташована амбулаторія (сільська чи міська). Якщо ж йдеться про медсестру загальної практики — сімейної медицини медпункту, то тут також зміни: тепер 0,5 посади можна ввести для обслуговування 700–1000 осіб прикріпленого населення (раніше — від 300 до 900) і одну посаду медсестри при обслуговуванні понад 1000 жителів. Такий порядок діє незалежно від місцевості, в якій розташований медпункт (сільська чи міська);
  • статистика медичного тепер вводять залежно від числа лікарських посад амбулаторного прийому (раніше — від чисельності прикріпленого населення);
  • інженера-програміста вводять незалежно від рівня комп’ютеризації;
  • бухгалтера з обліку медикаментів та господарських матеріалів вводять незалежно від будь-яких умов в кількості однієї штатної одиниці на центр ПМСД;
  • бухгалтера по розрахунках з працівниками визначають від кількості працівників центру ПМСД тощо.

Загалом, як ви помітили, змін багато. Тому радимо уважно вивчити Примірні штати, щоб не упустити головного саме для вашого закладу.

ДОКУМЕНТ, ЩО КОМЕНТУЄТЬСЯ

Міністерства охорони здоров’я України

Про затвердження Примірних штатних нормативів центру первинної медичної (медико-санітарної) допомоги та його структурних підрозділів

Наказ від 21 серпня 2014 року № 585

На виконання частини другої статті 351 Основ законодавства України про охорону здоров’я, з метою забезпечення подальшого формування мережі закладів охорони здоров’я, що надають первинну медичну допомогу, наказую:

1. Затвердити Примірні штатні нормативи центру первинної медичної (медико-санітарної) допомоги та його структурних підрозділів (далі — Примірні штатні нормативи), що додаються.

2. Міністру охорони здоров’я Автономної Республіки Крим, керівникам структурних підрозділів з питань охорони здоров’я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій забезпечити врахування Примірних штатних нормативів при формуванні та затвердженні штатних розкладів закладів охорони здоров’я, що надають первинну медичну допомогу.

3. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства охорони здоров’я України від 23 лютого 2012 року № 129 «Про затвердження Примірних штатних нормативів центру первинної медичної (медико-санітарної) допомоги».

4. Цей наказ набирає чинності після набрання чинності пункту 14 розділу I Закону України «Про внесення змін до Основ законодавства України про охорону здоров’я щодо удосконалення медичної допомоги».

<...>

Міністр О. МУСІЙ

Примірні штатні нормативи центру первинної медичної (медико-санітарної) 
допомоги та його структурних підрозділів

Затверджено наказом від 21 серпня 2014 року № 585


п/п

Найменування посади

Кількість посад у закладі

Розрахунок

сільського

міського

1

2

3

4

5

 

Штати з розрахунку на 1 ЦПМСД

     

1.

1. Керівний склад ЦПМСД

     

2.

Головний лікар

1

Вводиться в кожному закладі охорони здоров’я

3.

Заступник головного лікаря з медичного обслуговування

1

Вводиться 1 посада в кожному закладі охорони здоров’я

4.

Заступник головного лікаря з експертизи тимчасової непрацездатності

 

Вводиться на 25 і більше посад лікарів, які ведуть амбулаторний прийом

5.

Заступник головного лікаря з охорони дитинства та материнства

 

Вводиться на 40 (у сільській місцевості — 25) і більше лікарських посад

6.

Головний бухгалтер

1

Вводиться в кожному закладі охорони здоров’я

7.

Заступник головного лікаря з економічних питань

1

Вводиться на 40 (у сільській місцевості — 25) і більше лікарських посад

8.

Провізор клінічний/фармацевт

0,5–1,0

Вводиться 1 посада у разі обслуговування 100 і більше тисяч населення, в інших випадках — 0,5 посади

9.

Головна медична сестра

1

Вводиться в кожному закладі охорони здоров’я

 

2. Інформаційно-аналітичний кабінет

   

10.

Завідувач інформаційно-аналітичного кабінету/лікар-методист

1

Вводиться в кожному закладі охорони здоров’я

11.

Лікар-статистик

1

Вводиться в кожному закладі охорони здоров’я з розрахунку 
1 посада на 30 посад лікарів ЗПСЛ, лікарів-терапевтів дільничних і лікарів-педіатрів дільничних, але не менше 1 посади

12.

Статистик медичний

1

Вводиться 1 посада на 10 лікарських посад амбулаторного прийому

 

3. Адміністративно-управлінський та допоміжний персонал ЦПМСД

     

13.

Інженер-програміст

1

Не менше 1 посади на заклад, незалежно від рівня комп’ютеризації. У разі повного оснащення комп’ютерною технікою з розрахунку 
1 посада на 30 одиниць техніки

14.

Заступник головного бухгалтера

 

Вводиться в бухгалтерії, в якій передбачені спеціалісти: 
від 4 до 10 посад — 1 посада; понад 10 посад спеціалістів — 2 посади

1

2

3

4

5

15.

Бухгалтер з обліку основних засобів

0,5–1

Із розрахунку 1 посада на 80 лікарських посад, але не менше 0,5 посади на заклад

16.

Бухгалтер з обліку медикаментів та господарських матеріалів

1

Із розрахунку 1 посада на заклад

17.

Бухгалтер з розрахунків із працівниками (спеціаліст)

 

Вводиться з розрахунку 1 посада на 200 працівників, 

але не менше 0,5 посади у кожному закладі

18.

Спеціаліст з фінансового обліку (бухгалтер)

0,5–1

Із розрахунку 1 посада на 80 лікарських посад, але не менше 
0,5 посади на заклад

19.

Економіст

 

Вводиться при кількості працівників 100 і більше

20.

Касир

 

Із розрахунку 0,5 посади з чисельністю працівників до 150, з чисельністю працівників понад 150 встановлюється за типовими штатними нормативами централізованих бухгалтерій при бюджетних закладах охорони здоров’я — залежно від показників даного закладу

21.

Інспектор з кадрів

1

Вводиться 0,5 посади у закладах з штатною чисельністю працівників до 200;
1 посада на 350 працівників, але не більше 4 посад

22.

Завідувач господарства

1

Вводиться 1 посада на заклад

23.

Сестра-господиня

1

Вводиться 1 посада на заклад

24.

Юрисконсульт

 

Вводиться при наявності 100 працівників і більше

25.

Секретар-друкарка

1

Вводиться в кожному закладі охорони здоров’я

26.

Водій

1

Вводиться на один автомобіль за зміну

27.

Технік з питань експлуатації будівель, споруд, інженерних мереж і систем

1

1 посада на 4 відокремлені амбулаторії, але не менше 1 посади на заклад

28.

Прибиральниця службових приміщень

1

Вводиться на 250 кв. м дерев’яної підлоги, 350 — підлоги, вкритої керамічною плиткою, 425 кв. м, вкритої лінолеумом, але не менше 1 посади

29.

Двірник

1

Вводиться на 2700 кв. м

30.

Інженер з охорони праці

1

Вводиться при наявності 50 працівників і більше

31.

Електрик

1

Вводиться в кожному закладі охорони здоров’я

32.

Робітник з комплексного обслуговування і ремонту будинків

1

1 посада на 4 відокремлені амбулаторії, але не менше 1 посади на заклад

33.

Сторож

 

З розрахунку 3,5 посади на ЦПМСД та 3,5 на відокремлену амбулаторію

 

4. Амбулаторія

     

34.

Завідувач амбулаторії

 

Вводиться на 3 і більше лікарських посад. Якщо менше 3 лікарських посад, вводиться замість 0,5 посади лікаря.

35.

Лікар загальної практики — сімейний лікар

 

1 посада на 1200 дорослих і дітей;
1–1,25 посади на 800–1000 дорослих та дітей жителів гірських районів

1 посада на 1500 дорослих і дітей

36.

Сестра медична старша

 

Вводиться при наявності 6 і більше посад сестер медичних

37.

Сестра медична загальної практики — сімейної медицини/сестра медична патронажна, фельдшер, акушерка

 

3 розрахунку 2 посади на 1 посаду лікаря

38.

Реєстратор медичний

 

Вводиться не менш ніж 1 посада, у разі роботи у 2 зміни — з розрахунку 1 посада реєстратора на кожну зміну (за умови роботи 3 та більше лікарів у зміну)

39.

Молодша медична сестра (санітарка-прибиральниця)

 

Вводиться на 5 посад лікарів, але не менше ніж 1 посада на амбулаторію у разі роботи в 1 зміну, 2 посад — у разі роботи у 2 зміни

40.

Водій

1

Вводиться на один автомобіль за зміну

41.

Двірник

1

Вводиться на 2700 кв. м, але не менше ніж 0,5 посади на амбулаторію

 

5. Медичний пункт (фельдшерсько-акушерський/фельдшерський пункт)

     

42.

Завідувач фельдшерсько-акушерського пункту

1

1 посада на ФАП/ФП

43.

Сестра медична загальної практики — сімейної медицини/сестра медична патронажна, фельдшер, акушерка

0,5–1

Вводиться 0,5 посади у разі обслуговування 700–1000, 1 посада у разі обслуговування більше 1000 осіб прикріпленого населення

44.

Молодша медична сестра (санітарка-прибиральниця)

0,5–1,0

Вводиться 0,5 посади у разі обслуговування до 1000 осіб, 1 посада у разі обслуговування більше 1000 осіб прикріпленого населення

На період до 01.01.2020 амбулаторії можуть комплектуватися лікарями-терапевтами дільничними (з розрахунку 0,5 посади на 1000 прикріпленого дорослого населення) та лікарями-педіат­рами дільничними (з розрахунку 1,25 посади на 1000 прикріпленого дитячого населення до 18 років).

У разі виробничої необхідності для забезпечення виконання завдань та функцій, покладених на ЦПМСД, керівники, за погодженням з головним розпорядником бюджетних коштів, можуть змінювати штати окремих структурних підрозділів або вводити не передбачені цим наказом посади (працівники діагно­стичних кабінетів, оператор газової котельні, опалювач, оператор комп’ютерного набору, інженер метрології, інші посади) у межах фонду оплати праці, доведеного лімітними довідками на відповідний період.

Адміністративно-управлінський та допоміжний персонал не може перевищувати 20 % від загальної штатної чисельності працівників ЦПМСД.

Примірні штатні нормативи центру первинної медико-санітарної допомоги та його структурних підрозділів мають рекомендаційний характер. 

В. о. директора Департаменту реформ та розвитку медичної допомоги А. ТЕРЕЩЕНКО

Источник: http://buhbudget.com.ua/ua/journal/buhbudget/artic...