Виділяють такі види ефективності господарського рішення

Обрунтування господарських рішень і оцінювання ризиків

Курс «Обрунтування господарських рішень та оцінка ризиків» є нормативною. Показники якості прийнятого господарського рішення: показник ентропії (кількісної. Структуризація проблеми та побудова дерева рішень; забезпечення. Основними факторами безпосередньої ситуації, що впливає на).