Загальний (клінічний) аналіз крові: розшифровка і норми

чистить пятки яичный желток лимонный сок крахмал

1. Загальноклінічні дослідження

Забір венозної крові

20 грн

Забір урогенітального зіскріба у жінок

20 грн

Забір урогенітального зіскріба у чоловіків

20 грн

Аналіз виділень (мазок / зіскріб)

 • із уретри
 • цервікального каналу
 • вагіни

100 грн

Аналіз секрету простати

100 грн

Загальний аналіз сечі

70 грн

Цитологічне дослідження

100 грн

Спермограмма

180 грн

Розгорнутий аналіз крові (формула)

100 грн

Глікельований гемоглобін

180 грн

Бактеріальні дослідження (всі), з антибіотикограмою, дизбактеріоз

150 грн

Група крові, резус фактор

80 грн

Коагулограма (кожен окремий показник)

60 грн

Протромбіновий індекс (ПТІ)

40 грн

Активований частковий тромбопластиновий час (АЧТЧ)

40 грн

Фіброген Б

40 грн

2. Біохімічні дослідження

Сечовина

50 грн

Креатинін

50 грн

Сечова кислота

50 грн

Глюкоза сироватки крові

50 грн

Амілаза-альфа (діастаза)

50 грн

Лактатдегідрогеназа (ЛДГ)

50 грн
Коагулограма (протромбін, час/індекс) 60 грн
Коагулограма (АЧТЧ) 60 грн
Коагулограма (фібриноген) 60 грн
Коагулограма (тромбіновий час) 60 грн
Коагулограма (МНО індекс) 60 грн
Білкові фракції (протеінограма) 100 грн
Ліпаза 60 грн
Мікроальбумін / креатинін (сеча) 200 грн
Креатинкіназа (СК) 40 грн

Печінкові проби

Білірубін загальний

50 грн

Білірубін прямий

50 грн

АСТ (аспартатамінотрансфераза)

50 грн

АЛТ (аланінамінотрансфераза)

50 грн

Лужна фосфатаза

50 грн

Тимолова проба

50 грн

Гама-глутамілтрансфераза (ГТП)

50 грн

Загальний білок і білкові фракції

50 грн

Білок

50 грн

Альбумін

50 грн

Показники ліпідного обміну

Холестерин

50 грн

Тригліцериди

50 грн

Холестерин

Тригліцерин

Ліпопротеїди фракційно вщ/нщ/днщ

 

180 грн

Ліпопротеїдний профіль
90 грн

Мікроелементи

Фосфор неорганічний

50 грн

Залізо

50 грн

Кальцій

50 грн

Магній

50 грн

3. Гормони

Інсулін

200 грн

Кортизол

160 грн

С пептид 150 грн
Кортизол в добовій сечі
160 грн

СТГ (гормон росту)

140 грн

Індекс Нома (інсулін/глюкоза) 190 грн
Фруктозамін (глікозильований альбумін) 200 грн
Паратгормон 150 грн
Кальцитонін 200 грн
Остеокальцин 150 грн
Альдостерон 250 грн
Адренокортикотропний гормон 180 грн

Гормони тиреоїдні

Т4 загальний (тироксин загальний).

120 грн

ТТГ (тиреотропний гормон).

120 грн

Т3 (трийодтиронін загальний).

120 грн

Anti – hTg (антитіла до тиреоглобуліну).

120 грн

Тіреоглобулін 150 грн

Паратиреоідний гормон

120 грн

Free T3 (трийодтиронін)

120 грн

Free T4 (тироксин вільний)

120 грн

АТПО (антитіла до тиреопероксидзи)

200 грн

Гормони статеві

ФСГ (фолікулостимулюючий гормон)

140 грн

ЛГ (лютеїнізуючий гормон)

140 грн

Прогестерон

140 грн

Естрадіол 17 В (Е2) (USA)

140 грн

Пролактин

140 грн

Тестостерон (Immunotex)

140 грн

Статевий глобулінозв. глобулін (АСБ,S, СССГ)

140 грн

Дигідроепіандростерон (DHEA, DRG)

140 грн

Естріол загальний

140 грн

Тестостерон вільний

200 грн

17 - Оксипрогестерон

140 грн

Антимюллерів гормон 500 грн

Гормони моніторингу вагітності (Пренатальний скринінг)

Альфа-фетопротеїн (16 тижнів)

150 грн

Хоріонічний гонадотропін (hCG)

180 грн

ХГЧ (без розведення/з розведенням) 180 грн

Естріол вільний

180 грн

РАРР білок 180 грн
Скринінг  I триместру  PRISCA, ASTRAIA (розрахунок ризику аномалій розвитку плода)
250 грн
Скринінг  II триместру  PRISCA 310 грн
4. Імунологічні дослідження
Імунограма 250 грн
Імунограма розширена 500 грн

5. Онкомаркери

PSAtotal

200 грн

PSAtotal/ free

200 грн

СА 19-9 (онкомаркер підшлункової залози)

200 грн

СА 15-3 (онкомаркер молочної залози)

200 грн

РЕА (онкомаркер загальний)

150 грн

СА - 125 (онкомаркер яєчників)

200 грн

СА 72-4 (онкомаркер шлунку) 200 грн
НЕ-4(онкомаркер яєчників) 350 грн
Індекс ROMA 500 грн

6. Герпетична інфекція (HSV)

ПЦР. Герпес 7 тип

120 грн

ПЦР. Герпес 8 тип

120 грн

ПЦР. ГерпесHSV 1/2

140 грн

ПЦР. Герпес HSV 1/2 без типування
120 грн

ПЦР. Герпес ННV 6 тип

120 грн

ПЦР. Varicella zoster

120 грн

Антитіла ІgGдо HSV1, 2

120 грн

Антитіла ІgМ до HSV1, 2

120 грн

Антитіла Іg G Varicella zoster

140 грн

Антитіла Іg М Varicella zoster

140 грн

Антитіла ІgG до вірусу HSV - 1

140 грн

Антитіла ІgG до вірусу HSV - 2

140 грн

Антитіла ІgG до Герпесу 6 або 8 типу

120 грн

ПЦР. Герпес вірус HSV - 1 або 2

140 грн

7. Цитомегаловірусна інфекція (СМV)

ПЦР. Цитомегаловірус СМV

140 грн

Антитіла Іg М до СМV

140 грн

Антитіла ІgG до СМV

140 грн

8. Toxsoplasma, Краснуха (T. Gongii, Rubella)

ПЦР. Toxsoplasmagongii

140 грн

ПЦР. Rubella (ТR-РСR)

140 грн

Антитіла ІgG до Toxsoplasma gongii

140 грн

Антитіла Іg М до Toxsoplasma gongii

140 грн

Антитіла Іg М до краснухи (Rubella)

140 грн

Антитіла ІgG до краснухи (Rubella)

140 грн

Авідність Тoксоплазма G

140 грн

9. Інфекційний мононуклеоз

ПЦР. Епштейн Барр ЕВV

120 грн

Антитіла Іg М VСА Епштейн Барр (ЕВV)

120 грн

Антитіла ЕА ІgG Епштейн Барр (ЕВV)

120 грн

Антитіла Іg G Епштейн Барр (ЕВNA)

120 грн

Антитіла Іg М VСА Епштейн Барр (Італія)

120 грн

Антитіла ІgG до Епштейн Барр (ЕВV-VС)

140 грн

10. Системні аутоімунні захворювання

Антитіла до 2 ланцюгової ДНК

120 грн

Антитіла до 1 ланцюгової ДНК

120 грн

Ревматоїдний факор Іg G+М+A

120 грн

С-реактивний білок кільк. (USA)

140 грн

О-стрептолізин

120 грн

(АМА-М2) Антимітохондріальні антитіла

200 грн

Антитіла до нуклеусом (АНА) (маркер СКВ)

200 грн

LKM (Антитіла до мікросом печінки, нирок)

200 грн

ANA (антинуклеарні антитіла)

200 грн

АМА (АМС, Антитіла до мікросомтиреоцитів)

200 грн

11. Легеневі захворювання

ПЛР. Mycobacter tuberculosis
120 грн

ПЦР. Сhlamydia pneumoniae

120 грн

ПЦР. Мікоплазмa pneumoniae.

120 грн

Антитіла загальні до туберкульозу A+M+G

120 грн

Антитіла ІgG до Мікоплазмa pneumoniae

120 грн

Антитіла ІgG до Сhlamydia pneumoniae

120 грн

Антитіла ІgG до Сhlamydia psittaci, pneumoniae

120 грн

12. Гельмінти

Антитіла ІgG до анізакід
150 грн

Антитіла ІgG +M+A до лямблій

120 грн

Антитіла до трихінел

120 грн

Антитіла до токсокар

120 грн

Антитіла до опісторхів

120 грн

Антитіла до ехінококус granulosus

120 грн

Антитіла ІgG до аскарид

150 грн

13. Алергени

Грибкові антигени Іg Е (8 типів)
150 грн
Бактеріальні антигени Іg Е (8 типів)
150 грн

Алергія (1 алерген)

80 грн

Побутова алергія Іg Е (8 типів)

270 грн

Пилкова алергія Іg Е (8 типів)

270 грн

Харчова алергія Іg Е (16 типів)

400 грн

Іg Е (Маркер алергії)

200 грн

14. Гастроентерологічні захворювання

Антитіла Іg G+A+M до Хелікобактера

120 грн

Антитіла lg G до Хелікобактера

120 грн

15. Вірусні гепатити

ПЦР. Гепатит А

150 грн

ПЦР. Гепатит В
150 грн

ПЦР. Гепатит С

150 грн

Генотипування НСV

300 грн

ПЦР. Гепатит D

150 грн

ПЦР. Гепатит G

150 грн

ПЦР. Гепатит TTV

150 грн

HBsAg австралійський антиген

150 грн

Антитіла Іg G до HBsAg (анти австр. антиген)

140 грн

Антитіла Іg G до HBcorAg

140 грн

Антитіла Іg М до HBcorAg

140 грн

HBе-Ag

140 грн

Антитіла Іg G до HBе-Ag

140 грн

Антитіла Іg G до гепатиту С

140 грн

Антитіла Іg М до гепатиту С

140 грн

Парінтерлейкін 250 грн

Імуноблотінг до білків гепатитуG

200 грн

Антитіла Іg G до гепатиту А

140 грн

Антитіла Іg М до гепатиту А

140 грн

Антитіла Іg G до гепатиту Е

140 грн

Антитіла Іg G+М до гепатиту Д

140 грн

Антитіла Іg G до гепатиту G

140 грн

ПЦР. Гепатит В кількісний Real-Time

500 грн

ПЦР. Гепатит С кількісний Real-Time

500 грн

16. Статеві захворювання

ПЦР Мікоплазмa fermentas

140 грн

ПЦР Сhlamydia trachomatis

140 грн

ПЦР Ureaplasma urealiticum

140 грн

ПЦР Мікоплазмa hominis

140 грн

ПЦР Мікоплазмa genitalium

140 грн

ПЦР Тrichomonas vaginalis

140 грн

ПЦР Gardnerella vaginalis

140 грн

ПЦР Neisseria gonorrhoeae

140 грн

ПЦР Candida sрр.

140 грн

ПЦР Candida (albicans+crusei+glabrata) зіскріб

140 грн

ПЦР Папіломавірус НРV 16/18

140 грн

ПЦР Папіломавірус НРV 33/35/39/45

140 грн

ПЦР Папіломавірус НРV 31/56/59/52/58/66

140 грн

ПЦР Папіломавірус НРV 6/11

140 грн

ПЦР Treponema pallidum

140 грн

Антитіла Іg G до Ureaplasma urealiticum

140 грн

Антитіла Іg G до Мікоплазмa hominis

140 грн

Антитіла Іg G до Сhlamydia trachomatis

140 грн

Антитіла Іg А до Сhlamydia trachomatis

140 грн

Антитіла Іg М до Сhlamydia trachomatis

140 грн

Антитіла Іg G до Тrichomonas vaginalis

140 грн

Кардіоліпіновий антиген

100 грн

Антитіла до Люїс М+G

100 грн

Антитіла Іg G до Сhlamydia trachomatis (USA)

140 грн

Антитіла Іg М до Ureaplasma urealiticum

140 грн

Антитіла Іg М Мікоплазмa hominis

140 грн

Антитіла Іg М до Тrichomonas vaginalis

140 грн

17. Інфекційні захворювання

ПЦР Moraxella catarhalis

140 грн

ПЦР Сhlamydia spp

140 грн

Strept /Haemoph/ Neisseria spp

140 грн

ПЦР Staphylococcus aureus

130 грн

ПЦР Streptococcus spp

100 грн

ПЦР Neisseria meningitides тип А,В,С

100 грн

Ентеровіруси

100 грн

ПЦР Listeria monocytogenes

100 грн

Антитіла ІgG коклюш
150 грн
Антитіла ІgМ до коклюш
150 грн

ПЦР Yersenia enterocolitica

120 грн

Антитіла Іg G до Паротиту

120 грн

Антитіла Іg G+M+A до Borreliaburgd

120 грн

Антитіла Іg G до вірусу кліщового енцефаліту

120 грн

Антитіла Іg G до вірусу кіру

120 грн

 

19. Бактеріологічні дослідження

Бак. дослідження калу на дизбактеріоз

180 грн

Кількісний і якісний аналіз калу на дисбактеріоз з чутливістю до антибіотиків і бактеріофагів

180 грн

Бак. дослідження на кишкову групу

180 грн

Ідентифікація культур патогенних мікроорганізмів

180 грн

Посів на мікоплазму і уреаплазму (DUO), без антибіотикограми

170 грн

Посів на мікоплазму і уреаплазму  (DUO) з антибіотикограмою

170 грн

Бак. дослідження на стафілокок

180 грн

Бак. дослідження молока

180 грн

Бак. дослідження на грибкову флору

180 грн

Бак. дослідження урогенітальних виділень

180 грн

Бак. дослідження виділень з ока

180 грн

Бак. дослідження виділень з рани

180 грн

Бак. дослідження сечі

180 грн

Бак. дослідження легеневих виділень

180 грн

Бак. дослідження виділень з ротоглотки

180 грн

Бак. дослідження виділень з вуха

180 грн

20. Дослідження сечі

На цукор

40 грн

На ацетон

40 грн

На амілазу (діастазу)

45 грн

На жовчні пігменти

40 грн

По Нечипоренку

80 грн

21. Загальні процедури

Внутрішньом’язева інфузія (ін’єкція)

30 грн

Внутрішньовенна інфузія (ін’єкція)

60 грн

Аутогемотерапія

60 грн

Внутрішньовенна інфузія (крапельниця)

90 грн

Денний стаціонар (без вартості лікарських засобів)

160 грн

22. Пакети аналізів

Пакет № 1

Зіскріб  (із уретри – для чоловіків; із цервікального каналу - для жінок)

Бакпосів (із уретри – для чоловіків, вагінальний – для жінок)

ПЛР:

 • хламідія
 • мікоплазма
 • уреаплазма
 • тріхомонада
 • гарднерелла

Забір аналізів

950грн

Пакет № 2

Зіскріб (із уретри – для чоловіків; із цервікального каналу - для жінок)

ПЛР:

 • хламідія
 • мікоплазма
 • уреаплазма
 • тріхомонада
 • гарднерелла
750грн
Пакет № 3

Зіскріб (із уретри – для чоловіків; із цервікального каналу - для жінок)

ПЛР:

 • хламідія
 • мікоплазма
 • уреаплазма
500грн
Пакет № 4

Зіскріб (із уретри – для чоловіків; із цервікального каналу - для жінок)

Бакпосів (із уретри – для чоловіків, вагінальний – для жінок)

ПЛР:

 • хламідія
 • мікоплазма
 • уреаплазма
 • токсоплазма
 • краснуха
 • цитомегаловірус
 • герпес  1/2 типа
 • гепатит В
 • гепатит С
1500

Источник: http://mcbiomed.kiev.ua/meditsinskiy-tsentr-biomed...